Aanmelden

Met ingang van schooljaar 2023-2024 verandert er het een en ander voor de leerlingen in groep 8. Zo maken alle leerlingen in plaats van de gebruikelijke eindtoets in april, nu een doorstroomtoets in februari. Deze nieuwe naam past beter omdat uw kind na de basisschool nog verder groeit en leert.

In januari ligt er een voorlopig schooladvies voor uw kind. Na de uitslag van de doorstroomtoets ontvangt u uiterlijk 24 maart het definitieve advies van de basisschool.

Het advies van de basisschool is leidend:

  • Is de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 lager dan het basisschooladvies? Dan blijft het schooladvies gelden.
  • Is de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 hoger dan het basisschooladvies? Dan kunt u de leerkracht vragen het advies bij te stellen. De basisschool is niet verplicht om gehoor te geven aan uw verzoek.

Centrale aanmeldweek

Nieuw dit schooljaar is ook de centrale aanmeldweek. Tijdens deze week melden alle achtstegroepers zich gelijktijdig aan. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze die ook past bij hun advies. 

Komend schooljaar meldt u uw kind aan in de week van 25 t/m 31 maart 2024. Op de website van de school van uw keuze leest u hoe u dat doet.

Geef aan de leerkracht van groep 8 door bij welke school u uw kind heeft aangemeld. De basisschool stuurt dan het onderwijskundig rapport (een verzameling van prestaties, interesses en motivatie van uw kind gedurende de basisschoolperiode) naar de middelbare school.

Heeft u uw kind aangemeld op verschillende middelbare scholen? Dan stuurt de basisschool het rapport naar de school van de eerste keus.