Aanmelden

Meld uw kind vóór 15 maart 2023 aan bij de middelbare school. Op de website van de school van uw keuze kunt u lezen hoe u dat doet.

Geef aan de leerkracht van groep 8 door bij welke school u uw kind heeft aangemeld. De basisschool stuurt dan het onderwijskundig rapport (een verzameling van prestaties, interesses en motivatie van uw kind gedurende de basisschoolperiode) naar de middelbare school.

Heeft u uw kind aangemeld op verschillende middelbare scholen? Dan stuurt de basisschool het rapport naar de school van de eerste keus.

Het advies van de basisschool is leidend:

  • Is de uitslag van de Centrale Eindtoets in groep 8 lager dan het basisschooladvies? Dan blijft het schooladvies gelden.
  • Is de uitslag van de Centrale Eindtoets in groep 8 hoger dan het basisschooladvies? Dan kunt u de leerkracht vragen het advies bij te stellen. De basisschool is niet verplicht om gehoor te geven aan uw verzoek.