Passend onderwijs

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning? Nadat u uw zoon of dochter heeft aangemeld, bekijkt de school of er voldoende plek is, of het schooladvies overeenkomt met de onderwijsniveaus die de school biedt en of er een compleet dossier vanuit de basisschool is.

Vervolgens kijkt de school of zij uw kind de juiste ondersteuning kan bieden: De school onderzoekt welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Als ouder/verzorger heeft u hierbij een informatieplicht: denkt u dat uw zoon of dochter extra zorg nodig heeft, dan moet u dit zelf aangeven.

Op basis van deze informatie schat de school in of zij deze begeleiding zelf kan bieden. Als dat het geval is, en er is sprake van extra ondersteuning, dan stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In dit plan staat welke extra begeleiding uw kind krijgt, welk eindniveau uw kind kan halen en welke extra ondersteuning en zorg er nodig is. Kan de school de juiste ondersteuning niet bieden, dan gaat zij samen met u op zoek naar een andere passende school. Dit heet zorgplicht.

Meer weten over passend onderwijs?

Neem contact op met het Samenwerkingsverband waaronder de betreffende middelbare school valt. Voor de meeste scholen op deze website is dat: Samenwerkingsverband De Verbinding. Ga naar www.swvdeverbinding.nl. Of bel het Onderwijsloket: (026) 365 03 21.

Wilt u uw kind aanmelden op één van de scholen van Het Rhedens, neem dan contact op met: Samenwerkingsverband Regio Zutphen. Ga naar www.swvregiozutphen.nl of bel (0575) 51 52 20.

Dyslexie

Begeleiding van dyslexie en dyscalculie valt onder de basisondersteuning; middelbare scholen organiseren deze begeleiding zelf. Heeft u hier vragen over, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende middelbare school.