BrugklasKWIS

Wat weet jij al over de middelbare school?

Hieronder vind je 10 vragen. Kies bij elke vraag het goede antwoord en noteer de bijbehorende letter. Als je de juiste letters achter elkaar plaatst, vind je de oplossing. 

De datum voor het indienen van de oplossing is helaas voorbij. De gelukkige prijswinnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.

Ook zonder prijsvraag is het natuurlijk nog steeds leuk om jouw brugklaskennis hieronder te testen. Succes!

1. Op de middelbare school krijg je regelmatig een 'so'. Wat is dat? 

0 een schriftelijke overhoring (K)

0 een schooloefening (S)
 

2. Hoe noem je de grote, centrale ruimte op een middelbare school waar je pauze kan houden en waar vaak ook een podium is? 

0 aula (L)

0 aura (R)
 

3. op de middelbare school is er een docent die extra zorgt voor jou en jouw klas. Hoe noem je zo'n docent?

0 decaan (O)

0 mentor (A)
 

4. Wat betekent 'vmbo'

0 voortgezet middelbaar beroeps onderwijs (E)

0 voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (S)
 

5. Wat staat er op het lesrooster'?

0 Welke boeken er in de les gebruikt worden. (L)

0 Wanneer je welk vak hebt en welke docent het vak geeft. (G)
 

6. wat zijn 'exacte' vakken?

0 wiskunde, natuurkunde, scheikunde (E)

0 geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer (A)
 

7. wat is een amanuesis?

0 Iemand die helpt bij de biologie-, scheikunde- of natuurkundelessen (N)

0 Iemand die de lesroosters maakt (R)
 

8. Wat is een profiel?

0 Een rekje op je fiets waar je je schooltas tegenaan kan zetten (T)

0 Een keuzerichting met vakken die bij jou passen (O)
 

9. wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?

0 Het gymnasium duurt 1 jaar langer dan het atheneum (E)

0 Op het gymnasium krijg je extra vakken: Grieks en/of Latijn (O)

 

10. Wat is waar?

0 Op elke school duurt de brugklas één jaar (N)

0 Op sommige scholen zit je langer dan één jaar in de brugklas (T)

 

Wat weet jij al over de middelbare school?

Doe de brugklaskwis